Regulamin sklepu internetowego www.spartsanok.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.spartsanok.eu , prowadzonym przez spółkę SPArt sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Tarnowieckiej 14, 38-500 Bykowce. Zarejestrowana pod numerem NIP: 6871959588, Regon:360461742. Zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@spart.sanok.pl  oraz biuro@spart.sanok.pl

 

ZASADY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.spartsanok.eu

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zakupu towarów w sklepie internetowym www.spartsanok.eu


2. Ceny podane na stronie internetowej www.spartsanok.eu są cenami brutto.


3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Klienci mogą odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.


4. Akceptujemy następujące formy płatności:

  1. Za pobraniem przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, lub w siedzibie firmy.
  2. Przelewem – płatność może być dokonywana poprzez przelew internetowy, wpłatę w banku lub na poczcie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SPArt Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.5. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez Klientów przy składaniu zamówień danymi osobowymi innych osób.


6. Termin realizacji zamówienia to 7 dni roboczych. Spółka SPArt nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wynikające z winy firmy kurierskiej bądź siły wyższej takiej jak np. woja, powódź, trzęsienie ziemi, oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne.

W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Zamówienie z którego przesyłka nie zostanie odebrana po upływie 7 dniowego terminu zostanie anulowane.


7. Zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 2 lipca 2002 r.: „Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru”.  


8. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać wypełniając formularz „Zgłoszenie reklamacyjne”, który można znaleźć w zakładce Regulamin.


9. Określając sposób realizacji reklamacji Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


10. Klient otrzymuje odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby SPArt Sp. z o.o. wraz z formularzem reklamacyjnym. Brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni oznacza iż została ona uznana za uzasadnioną.


11. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: „Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem”.


12. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi iż opakowanie jest uszkodzone należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz poinformować o tym fakcie sklep oraz odesłać uszkodzoną przesyłkę.


13. Sklep www.spartsanok.eu zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy z danym klientem uzasadnia wątpliwość co do jego rzetelności.


14.  Zwrócony produkt w ciągu 14 dni od otrzymania – zostanie sprawdzony czy nie było uszkodzeń z winy klienta i czy rzeczywiście był wykonany wadliwie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


15. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPArt Sp. z o.o., danych osobowych Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


16.  Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.spartsanok.eu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zaloguj się, aby odwiedzić swoje konto